Renovatielening provincie Vlaams-Brabant

 

Ook in 2017 kan u bij de provincie een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal €20 000 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 39 050 euro voor een alleenstaande en 55 330 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3 340 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben. De geschatte waarde van de woning na renovatie mag niet meer dan €253 810 bedragen.

Naast deze renovatielening van de provincie bestaat er eveneens een Vlaamse renovatiepremie, een Vlaamse energielening en alsook een lening die u kan aangaan bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW.

Voor meer informatie over de voorwaarden van deze leningen, de nodige documenten en de aanvraag kan u bij de woonwinkel terecht.