Sociaal huren

Een sociale huurwoning is een woning voor mensen met een lager inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een sociale woning kan zowel een studio, appartement als een gezinswoning zijn.

Je kan je inschrijven voor het huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij en/of bij een sociaal verhuurkantoor. Er zijn verschillende organisaties die sociale woningen verhuren. Meer informatie vindt u hier.

Om een sociale woning te huren dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden:

1. Je bent meerderjarig én ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

2. je gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan:

- €24 092 wanneer je alleenstaande bent zonder persoon ten laste

- €26 111 voor alleenstaanden met een handicap

- €36 137 voor alle anderen, verhoogd met €2020 per persoon ten laste

3. Je spreekt Nederlands of je wil Nederlands leren

4. Als je een verplichte inburgeraar bent, moet je een inburgeringstraject volgen.

5. Je mag geen woning of bouwgrond hebben in binnen-of buitenland in volle eigendom of volledig vruchtgebruik.

 

Ben je geïntereseerd in het huren van een sociale woning? Ga langs bij de maatschappij of kom eens langs bij Woonwinkel Zennevallei. Wij kunnen je helpen bij je aanvraag.