Halle zet in op kwaliteit van woningen

 

In 2013 werd de woonstudie van Halle afgerond. Daaruit kwamen twee belangrijke doelstellingen: een goede kwaliteitsbewaking van het patrimonium en het bevorderen van wonen in Halle als een positieve keuze.

Er werd onder leiding van Woonwinkel Zennevallei een werkgroep opgestart om een aantal acties uit te werken vanuit de woonstudie. De opmaak van een kwaliteitskader voor meergezinswoningen was één van deze ondernomen acties. In dit kader worden er een aantal richtlijnen meegegeven voor zowel nieuwbouwmeergezinswoningen als voor de opsplitsing van een bestaande eengezinswoning of het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een bestaande meergezinswoning.

Minimumoppervlakte

Zo moet de totale bruto oppervlakte van het gebouw minstens 250 m² bedragen om te kunnen opdelen tot meergezinswoning en dient iedere wooneenheid te beschikken over 1 bel en een aparte brievenbus.

Het is namelijk belangrijk dat elke woning rechtstreeks toegankelijk is van op de openbare weg en voldoende groot is. De beschikbare oppervlakte in een woning heeft een grote invloed op de woonkwaliteit, meer bepaald op de bruikbaarheid, het comfort en de flexibiliteit van de woning. In sommige gevallen moet het opdelen van woningen voorkomen worden. Daarom wordt er gewerkt met een minimale netto oppervlakte afhankelijk van het aantal kamers binnen de wooneenheid.

Kwaliteitscriteria

Daarnaast worden er in het kader verschillende criteria opgesteld waaraan een kwalitatieve meergezinswoning dient te voldoen; zoals badkamerfaciliteiten, verluchting en verlichting van de ruimten, minimale vloeroppervlakte per kamer, minimale bergruimte, enz. Het kwaliteitskader bevat ook richtlijnen over het aantal te voorziene parkeerplaatsen, fietsenbergruimte en de te voorziene buitenruimte per wooneenheid.

 

Je vindt een exemplaar van het kwaliteitskader aan de balie van het stadhuis, op de website van de stad Halle > Bouwen en verbouwen > Stedenbouwkundige informatie

 

Info:    dienst Ruimtelijke Ordening stad Halle- Annelies Laenens - T 02 365 95 70