Wijzigingen sociale huur

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring verleend aan het besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

* Voortaan zullen sociale huurders tijdelijke contracten krijgen van 9 jaar.

  • Deze contracten kunnen na een periode van negen jaar beëindigd worden als het inkomen van de huurder 25 procent of meer boven de inkomensgrens ligt (op deze regel zijn uitzonderingen).
  • Het huurcontract kan eveneens bij onderbezetting, mits tweemaal weigeren van een passend aanbod, worden opgezegd.
  • De tijdelijke contracten gelden enkel voor nieuwe huurder

* Het kooprecht voor zittende huurders wordt afgeschaft.

* Domiciliefraude wordt strenger aangepakt door o.a. administratieve geldboetes.

* Een toetredende duurzame inwoner dient verplicht het huurcontract te ondertekenen. Tijdelijke bijwoonst dient verplicht gemeld te worden.

Deze maatregelen gaan in vanaf 01 maart 2017.

 

Bijkomende vragen? Contacteer de sociale huisvestingsmaatschappij of neem contact op met Woonwinkel Zennevallei.