Provinciale groepsaankopen voor dak-en zoldervloerisolatie en zonnepanelen Infosessies voor aannemers en installateurs op 13 en 15 februari 2017

De provincie Vlaams-Brabant start in de loop van 2017 in samenwerking met een aantal regionale organisaties de provinciale campagne ‘Energieke daken’: informatieacties en groepsaankopen rond dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen (PV).

Samen met de Bouwunie en de Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, de gemeenten,  de lokale wooninfopunten en lokale verenigingen zullen de groepsaankopen via diverse kanalen gepromoot worden bij alle inwoners van de provincie. 

Lokale aannemers van dak- en zoldervloerisolatie en installateurs van zonnepanelen worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van de werken binnen deze groepsaankopen. 

Ben je geïnteresseerd?  Kom dan naar één van deze infoavonden, waar de organisatoren de aanpak van de groepsaankopen en van de selectie van de aannemers en installateurs toelichten. Je kan er alvast contact leggen met de lokale verantwoordelijken en vragen stellen.

·      13/02/2017 om 20u in CC‘Oud Gasthuis’ te Asse, Gemeenteplein 26

·      15/02/2017 om 20u in het Provinciehuis te Leuven, Provincieplein 1. 

Meer info:  www.dubovlaambrabant.be of groepsaankopen@vlaamsbrabant.be